Vinčanska kultura ( Ljubav je Život )

Vinčansko pismo je prvo pismo ljudske civilizacije i potiče iz perioda 4400 – 3200 god. pre n.e.To je prapismo, odnosno, prethodi svim do sada poznatim pismima. Najbogatija riznica saznanja dobijena je sa neolitskog lokaliteta Vinča u blizini Beograda, a sama vinčanska kultura zauzimala je šire područje Balkana. Veliki doprinos da ovo saznanje bude prihvaćeno i u međunarodnoj stručnoj javnosti dao je profesor dr. Radivoje Pešić koji je naučnim metodama ustanovio da je morfologija vinčanskog pisma u skoro potpunoj saglasnosti sa etrurskim sistemom pisma, a na prvi pogled se vidi i prepoznatljivost sa većim brojem slova  ćirilice i latinice.

vinčansko pismo 1brojna vrednost slova Vinčansko pismo je imalo azbuku od 26 slova,  pored tih slova, koja su imala svoju glasovnu vrednost, postojale su još i ligature.

Ako se setimo Galileja koji je tvrdio da priroda govori sistemom matematike onda nije čudno što su i slova imala svoju brojnu vrednost.

Slovo M je centralni znak koji svojom morfologijom teži ka savršenstvu. CeVinčanski Mitrosntralna tačka onog što je bilo i onog što će biti, znak od koga azbuka teče unapred i unazad.

ljubav je zvotVinčansko pismo je bilo izvor i za neka druga pisma, a da se dugo zadržalo i širilo  svedoči  poruka ispisana na glinenom “ pršljenku “  sa ugraviranim pismenima “ Ljubav je život “ ( 1200 – 1075 godina pre n.e. Vatinski pršljenak ).

kuća Vinča Kuće u Vinči su bile od 40- 100 m². Građene su potpuno ekološki. Prvo se postavljao drveni skelet, zatim je kolje bilo opleteno prućem, pa se na tu drvenu mrežu lepio „malter“ pravljen od lesnog blata i pleve. Nastavite sa čitanjem

Advertisements