Maketa grada budućnosti

 maketa zgrade

Maketu uradili: Jovanović Isidora, Ristanović Kristina, Budimirović Tijana, Arsenović Jelena i Stevanović Marko. Odeljenje G31. Mentor: Vera Milićević. Maketarstvo 2015.

Za nas, grad budućnosti mora poštovati principe zelene gradnje u cilju pokušaja da  se ostvari ravnoteža između čoveka i prirode. Poznato je da više od polovine svetskog stanovništva živi u gradovima zbog želje za komfornim životom, što za posledicu ima stvaranje visoko potrošačkog društva. Prema izveštaju Svetskog fonda za prirodu (WWF 2014) već sada nam je potrebna 1,5 planeta Zemlje da bi se zadovoljile potrebe za hranom ,životnim prostorom, proizvodnjom šuma, apsorpijom ugljen-dioksida… Zbog toga smo želeli da naš grad budućnosti ima dosta zelenih krovova, zelenih fasada i solarnih panela. Prirodne, zelene površine na objektima vraćaju prirodi bar deo onoga što je od nje oduzeto.

maketa dve zgrade

Maketa dve zgrade – zelena gradnja. Tehnička škola, Loznica.

Maketu čine dva objekta. Dugačka zgrada, koja oblikom podseća na zmaja (ideja vijetnamskog arhitektonskog biroa) ima fasadu u obliku šahovskog polja jer se naizmenično smenjuju polja sa drvenom fasadom sa poljima u kojima su balkoni ispunjeni bujnim zelenilom. Svaki stanovnik zgrade ima mogućnost da održava i koristi zelene površine, kako na svojim velikim balkonima tako i na zelenim ravnim površinama na krovu. Bilo bi idealno kad bi ogradu na balkonima činili mali solarni paneli.

 maketa zgrade sa zelenim krovom

Zgrada u obliku zmaja sa zelinim krovom i balkonima punim zelenila. Modularna gradnja.

Visoku. poslovnu zgradu krasi fasada sa vertikalnim, zelenim vrtovima i solarnim panelima. Nastavite sa čitanjem

Medalja iz ArchiCAD-a

Na 26. Republičkom takmičenju geodetskih i građevinskih škola koje je održano u Apatinu, po prvi put je kao takmičarska disciplina uvrštena : Primena računara u građevinarstvu ArchiCAD 16 . Nastavni plan i program je jasno  definisan tek od prošle školske godine; propisani udžbenik ne postoji, pa je učenje i spremanje nastavnih sadržaja zahtevalo veštine karakteristične za 21. vek:

Marko Srevanović G31 (Mentor: Vera Milićević)

Marko Srevanović G31
(Mentor: Vera Milićević)

čitanje stručne literature, istraživački rad po internetu, pronalaženje korisnih sajtova, tutorijala , video snimaka, pa i poseta projektnom birou po savet stručnjaka.

I kao što sreća prati hrabre, moj učenik Marko Stevanović G31 uspeo je da osvoji 3. mesto u ovoj novoj takmičarskoj disciplini. U suštini, učenici vole da crtaju u programu ArchiCAD jer on pruža mogućnost 3D modelovanja i veoma je pogodan za projektovanje stambenih i poslovnih zgrada kao i izradu projektne dokumentacije.

Na Republičkim takmičenjima, do sada, imamo: dva nagrađena mesta  iz AutoCAD-a i jedno iz ArchiCAD-a. Volimo programe i računare 🙂

Rimska arhitektura

Rimska država  je na prelasku između prvog i drugog veka naše ere, dostigla najveće prostranstvo. Grčke države su izgubile svoju samostalnost ali je grčka kultura i dalje sebi potčinjavala značajnije mislioce i umetnike  tog vremena. Rimski pesnici, naučnici i umetnici, išli su u grčke škole dok su grčki graditelji u Rimu podigli visoki Trajanov stub, zidali su veličanstvenu Hadrijanovu grobnicu, podigli su i reljefima ukrasili slavoluk Marka Aurelija. Grci su koristili osnovne konstruktivne elemente: zid, stub, horizontalnu gredu, ploču, međutim, bili su u velikoj nedoumici kako da premoste veće raspone izložene jakom opterećenju. Konstrukcije lučnog oblika jedino su poznavali stari Etrurci koji su zidali lučne svodove. Taj stari narod živeo je u zapadnom delu srednje Italije i bio na visokom stepeniku materijalne i duhovne kulture. Kada su Rimljani pokorili Etrurce i zatrli im trag, prisvojili su njihove tehničke veštine, a građenje svodova usavršili na svojim monumentalnim građevinama. Rimljani su zidali mostove u obliku svodova od tesanog kamena i većina tih mostova preživela je vekove, a neki od njih i danas postoje.

rimski mostRimljani su imali svoje vojne inženjere, a svakako jedan od poznatijih je i Marko Vitruvije Polije. On je napisao delo “ O arhitekturi“ u dest knjiga. U njima je dao puno praktičnih saveta a opisao je i osobine jednog novog, do tada neupotrebljivanog materijala- betona. Dao je savete kako se on spravlja, kako malteru treba dodati pucolanske zemlje i krupnijeg kamenja. Pucolanska zemlja se nalazila kod Pocuolija u blizini Napulja i vulkanskog je porekla. Ima tu osobinu da kao dodatak malteru učini ga postojanijim u vodi i vlazi. Kube Panteona izgrađeno je sa takvim betonom i preživelo je vekove bez ikakvog oštećenja.

U prezentaciji koja sledi opisani su :hramovi, forumi, pozorišta, amfiteatri, terme, bazilike… a takođe i rimsko nasleđe na tlu Srbije:Romulijana, Sirmijum, Trojanova tabla, Viminacijum… Vizuelno lepu i sadržajnu prezentaciju uradila je  Branka Dišić  G31  🙂

Motivacija (mišljenja srednjoškolaca)

Verovatno se većina odeljenjskih starešina na kraju prvog klasifikacionog perioda suoči sa malo lošijm usG31pehom odeljenja, pa odmah za temu odeljenjske zajednice izabere motivaciju i učenje. Moji srednjoškolci već imaju izgrađene stavove po mnogim pitanjima pa sam ih zamolila da mi opišu šta je uzrok lošijem uspehu, koliko uče, da li su motivisani i sl. “ Izveštaj“ u vidu dva divna sastava ( napisali su ih Jovan i Kristina ) poslužili su kao materijal za diskusiju na času. Ja sam pripremila Google-ov upitnik i on se može videti na kraju ovog članka. Atmosfera na času je bila odlična, jer motivišuće reči  imaju veću težinu ako ih izgovara vršnjak nego profesor. Prvo ćemo izložiti sastav koji je pripremio  Jovan Jovanović G31, jer kao predsednik odeljenja najbolje vidi uzroke koji su doveli do lošijeg uspeha, „zamke“ u koje padaju nastavnici i učenici, ali vidi se i rešenje u njegovom  zaključku. On spada u grupu učenika koji su malo „posrnuli“ na početku školske godine pa su njegove iskrene reči naišle na veliko odobravanje odeljenja. Jovanovo viđenje situacije izgleda ovako: Nastavite sa čitanjem

Biomasa (okrugli sto)

Prisustvovanje ovom dogadjaju u organizaciji  CEDEF -a (Centralno evropski forum za razvoj) i Francuskog instituta ( francusko -srpski mesec nauke) omogućilo mi je dalju ekološku edukaciju na temu obnovljivih izvora energije. Izdvojeno:

Zašto je bitna biomasa?

Prvo, u odnosu na vetar i sunce ona je mnogo jeftiniji izvor energije. Drugo, Srbija poseduje veliki potencijal u biomasi, 61% od ukupnih obnovljivih izvora energije.

potencijal Srbije u OIEMeđutim, Srbija danas biomasu kao izvor energije koristi manje od 1% (ukupnih energetskih potreba) i to se uglavnom koristi drvna biomasa za grejanje dok se biomasa iz poljoprivrede veoma malo koristi. Ali, postoje :

Dobri primeri prakse u Srbiji

1. Dr Dejan Djurović iz Instituta za nuklearne nauke – Vinča, izložio je patentirano originalno rešenje ložišta sa cigaretnim sagorevanjem poljoprivredne biomase.

cigaretno sagorevanje biomasePrednosti su: forma biomase se ne menja, minimalna potrošnja električne enrgije i mali eksploatacioni troškovi. Proizvedena toplota se odvodi do korisnika ili skladišti u akumulatoru toplote ( detaljnije ovde ).

2. Možda ste čuli za čičoku, biljku iz porodice suncokreta, čiji se podzemni deo- krtola koristi u ishrani ljudi  (slatki krompir) ili za ekstrakciju za lekove . Koriste je i stočari zbog nadzemne vegetativne mase ( može da naraste i do 5m) , ali je malo poznato da je ona odlična sirovina za dobijanje bioetanola

čičoka i bio gasa, pa bi njena „bio vrednost“ prevedena u novac  bila: jedan hektar čičoke može da obezbedi proizvodnju struje vredne 1,2 miliona evra i proizvodnju bio djubriva u vrednosti od 600 000 evra. Jednom zasnovan zasad može da se eksploatiše 20 god. O ovom alternativnom izvoru energije najviše znaju oni koji je uzgajaju kao što je dipl.ing.Nebojša Kašić ( selo Murgaš, opština Ub ). Nastavite sa čitanjem

Nešto o mom neuspehu

Priča počinje u maju ove godine kada sam zajedno sa par koleginica napravila projekat za konkurs Francuskog instituta na temu obnovljivih izvora energije. Odmah nakon tog projekta koji smo sa velikim entuzijazmom odradili za kratko vreme i u kome su učenici uradili takve radove da svako ko ih vidi može da kaže bar „lepo je“ ; nekako se nadovezalo da to iskustvo i  časove, zajedno sa koleginicom  pošaljem na konkurs Kreativne škole. Mislila sam  da treba razmišljati ne samo konstruktivno već i ekološki i da taj način mišljenja sami pomalo uvodimo u programske sadržaje.

Uspeh je polovičan: na prvom konkursu smo prošli „vrh“, a na drugom „dno“, nismo ušli ni u bazu znanja (rad se može pogledati ovde ).  Moj portfolio je dobio nove sadržaje: prvi konkurs mogu da ubacim u “ Nagrade…“ a drugi u priloge “ Loši primeri iz prakse…“ samo je tu potrebno napisati kakvu pouku sam izvukla iz toga pa mi je tu bila potrebna pomoć ( kao učeniku koji traži da mu se obrazloži ocena). Poslala sam jedan mejl na tri adrese ( dva člana Centralne komisije Kreativne škole i same te škole). Otprilike:

Poštovani,

izašli su rezultati konkursa i ja sam pomalo u paradoksalnoj situaciji. Sa jedne strane neki rezultati časova koje smo ja i koleginica prikazali vidljivi su još uvek u Francuskom institutu,  sve do 18.oktobra kao deo izložbe “ Obnovite energije“ . Možete nas pogledati i u Prosvetnom pregledu od 18.septembra 2014. (prilog 2 ) „Temelj za naučnu sardnju“, a takođe i u narednom Prosvetnom pregledu  kao dobar  primer Pedagoške prakse ( Prilog 1). Sa druge strane u Kreativnoj školi nismo ušli u bazu znanja…

Odgovor je stigao sa neke druge strane, od novinarke Prosvetnog pregleda, koja je prokomentarisala na pravi način moju situaciju i na kraju napisala:

…glavu gore, sjajni ste..

pticeTo su te čarobne reči koje svako od nas treba da ponovi posle nekog neuspeha, jer…

Svi smo mi sjajni 🙂

 

P.S. Stigao je odgovor od Kreativne škole 7.10.2014. u kome se navodi da naš rad ne predstavlja funkcionalno znanje – njihovo obrazloženje se može pročitati ovde. Pedagoški deo našeg rada možete pročitati ovde a savete koje aktivnosti nastavnik može da preduzme u smislu podsticanja funkcionalnog znanja kod učenika ( preuzeto sa sajta Kreativne škole) možete pročitati ovde

Naša izložba u Francuskom institutu

Naš projekat koga čine šest maketa kuća i tri panoa, biće izložen u galeriji Francuskog instituta u okviru izložbe “ Energije za održivi svet“ od 11. septembra do 18. oktobra 2014. U okviru francusko – srpskih dana nauke osim izložbi biće organizovane i projekcije, radionice, debate i druga dešavanja na temu obnovljivih izvora energije. Detaljnije na sajtu:

http://www.institutfrancais.rs/srp/02h.html#energie

Kao nosioci nagrade LAMAP2014 potrudili smo se da makete još malo ulepšamo raznim detaljima i budemo dostojni prostora u kome će projekat biti izložen. Za sve naše internet prijatelje postaviću slike maketa i panoa, mada sve to izgleda lepše ako se prošetate do Knez Mihajlove i pogledate izložbu.

1. Kuća sa solarnim panelima. Na našoj maketi je primenjen i pasivni solarni sistem ( objekat se svojom formom  prilagođava maksimalnom korišćenju solarne enrgije) i aktivni solarni sistem ( primena solarnih panela odnosno solarnih kolektora ).

maketa solarne kuće

maketa solarne kuće detalj2. Kuća sa vertikalnim vrtom ( biljne zidne slike ). Biljni murali stvaraju lepšu i „zdraviju“ fasadu a mogu da pošalju i neku poruku. Na našoj  maketi  fasade su u duhu francusko- srpskog prijateljstva jer je jedna fasada u bojama srpske zastave a druga u bojama francuske zastave. U pozadini je vinograd koji se slaže uz obe varijante.

maketa cvetna fasada 1

 

maketa cvetna fasada 2

 3. Kuća sa zelenim krovom. Na našoj maketi zeleni krov je od čiste mahovine a u stvarnosti to je  nisko rastinje i začinsko bilje. Pošto se nalazi na brdovitom terenu, vikendica je delimično ukopana i koristi energiju vetra.
Nastavite sa čitanjem