Geotekstil na eTwinning-u

Učestvujemo u jednom interesantnom eTwinning projektu zajedno sa školama iz drugih zemalja. Svakog meseca istražujemo neku drugu temu, ovog puta tema je bila vezana za Tekstil. Kao primer primene tekstila u građevinarstvu odlučili smo se za geotekstil, koji se inače koristi u niskogradnji. Pripremili smo prezentacije, interaktivne slike i kratke filmove a sve to smo prezentovali na zajedničkom susretu putem Skype.

Saradnja putem Skype

Prezentacije i film: Nastavite sa čitanjem

Temelji samci u veb-alatu Lesson Paths

Veb-alat koji omogućava  da se na jednom mestu iskombinuju različite vrste datoteka: PDF datoteke, Word dokumenti, slike, video zapis sa YouTube, veb stranica,  Google  upitnik… U prevodu znači: lekcija kroz korake,  jer omogućava kreiranje liste u kojoj svaka tema može biti drugačija vrsta datoteke.
Prelazak iz jednog koraka u drugi postiže se klikom na dugme NEXT koje se nalazi na vrhu prozora što daje linearan prikaz sadržaja. Pregled sadržaja ne mora biti linearan ako se koristi playlist-a  sa strane koja sadrži naslove tema sa kratkim sažetkom. Broj koraka nije ograničen i njihova pozicija može se menjati tokom kreiranja lekcije.Interakcija sa korisnicima se može odvijati putem kviza koji se kreira u ovom alatu ili putem komentara u za to predviđenom prostoru. Lekcija se može deliti putem društvenih mreža ili se može embedovati na sajt: https://www.lessonpaths.com/learn/widget/596143/580/99cc33/3-0

http://www.lessonpaths.com/learn/i/temelj-samac/scenario-asa

Kratak scenario časa: Nastavite sa čitanjem

Šipovi

Šipovi su vrsta temelja koja opterećenje od objekta  prenose kroz površinske slojeve tla slabe nosivosti do dubljih slojeva tla dobre nosivosti. Time se otklanja mogućnost većeg sleganja objekta što doprinosi njegovoj statičkoj sigurnosti.

 

U praksi se najčešće koriste šipovi od armiranog betona. Ako se šipovi izvode na samom terenu onda se to može izvesti postupkom utiskivanja u tlo bušenjem ili pobijanjem. U naseljenim područjima koriste se bušeni šipovi jer je buka pri ugrađivanju umerena. Tehnologija izrade bušenih šipova sastoji se od tri osnovne faze :

-iskop bušotine

-postavljanje armaturnog koša

-betoniranje šipova

Nastavite sa čitanjem