Uvod u ArchiCAD

ArchiCAD je program prvenstveno namenjen arhitektama jer omogućava lako dizajniranje 3D modela objekata. Osim dizajniranja on nudi širok spektar dodatnih prerformansi, ali za početak upoznajte se sa radnim okruženjem preko postavljene interaktivne slike. Dovoljno je da na interaktivne tačke postavite pokazivač miša i saznaćete šta sve čini radno okruženje ovog programa, kao i to, koje početne korake preduzimate prilikom otvaranja ArchiCAD-a. Za uveličan prikaz interaktivne slike kliknite na strelice u donjem desnom uglu slike kako biste mogli da pročitate sva objašnjenja. Položaj svih interaktivnih tačaka proveravate klikom na dugme u gornjem desnom uglu ekrana.

Osnova kuće Lepenskog Vira je u obliku ljudskog dlana- moja pretpostavka

lepenski-vir-osnova-kuce-u-obliku-ljudskog-dlanaОвај текст објављен је у Просветном прегледу (8. септембар 2016. број 966) под именом Куће у облику људског длана. Како сам дошла до овe претпоставке и аргументи са којима je браним  приказани су у наведеном тексту:

Уколико покушавамо да уводимо иновације у свој рад, осим задовољства које ћемо поделити са ученицима због једног занимљивијег и другачијег часа,  можемо бити награђени и неким новим сазнањем, или у овом случају, чак и открићем/ претпоставком која  не постоји у стручној јавности. Свакако, потребно je нову претпоставку и одбранити смисленим чињеницама, што је овде и учињено. Да ли је претпоставка тачна, то не можемо сигурно доказати јер се односи на период од  пре 9000 година, али свакако доприноси развоју дивергентног и креативног мишљења.

Први корак у развијању дивергентног мишљења јесте препознати проблем и поставити питање које може довести до различитих решења. У конкретном случају питање гласи: Каквог су облика основе кућа Лепенског Вира? Званична стручна јавност каже да су облика испупченог трапеза – трапезоида или зарубљеног кружног исечка. Да ли постоји још неко решење?

Прво, навешћемо чињенице које су познате: снова куће Лепенског Вира је трапезоидне основе, са каменим, правоугаоним огњиштем у средини у коме се чувао жар, док се ватра ложила испред, између косих камених блокова. Око огњишта  су поређани  карактеристични симболи од камена, увек врхом окренутим према огњишту: simboli-lepenskog-viraКамени под је од заливеног, црвеног кречњака, као на слици:

lepenski-virДо нових претпоставки сам дошла приликом припреме за час, односно приликом цртања и снимања  филма у веб алату Screencast-o-matic: https://www.youtube.com/watch?v=RO-l5lrZZPI&feature=youtu.be  .  Уочила сам неке аналогије па сам  поставила  следеће  претпоставке:

  1. Симболи око огњишта повезани су са поступком градње куће

Приликом цртања основе куће у  AutoCAD-у  полази се од једнакостраничног троугла, коме се затим уклања једна страница и уместо ње се црта кружни лук. На супротној страни, троугао се одсеца на четвртини стране. Уочена је веза између поступка градње и  три симбола око огњишта:

  • Δ први симбол указује да се прво црта једнакостранични троугао
  • Λ други симбол указује да се брише једна страна троугла и уместо ње црта се кружни лук
  • А трећи симбол указује да се врх троугла брише на четвртини стране троугла

2. Основа куће Лепенског Вира је у облику људског длана

 

До ове претпоставке се дошло путем асоцијација. Посматрајући  три древна симбола, прво сам их поређала у већ наведени распоред а затим покушала да их прочитам. Можемо  их срочити у слог: ДЛА. Размишљала сам која  реч  садржи тај слог и добила  реч:  ДЛАН. Погледала сам  у свој длан и препознала у њему облик куће Лепенског Вира! lepenskii-vir-simboli-dlanПоставила сам и следеће аргументе који иду у прилог овој претпоставци:

  • Боја и топлина длана

Камени под куће Лепенског Вира  је црвенкасте боје, што је и боја  људског длана. Под је увек био топао, као и људски длан,  јер је камено правоугаоно огњиште било уклопљено у камени под куће, што је стварало својеврсну акумулацију топлоте и после гашења ватре.

  • Пропорција шаке.

При изградњи основе куће, страница троугла  се делила на четвртине , да би се горња четвртина, при врху троугла, одстранила.  Анатомија  људске шаке показује да  размак зглобова,  тј. дужине костију шаке, имају исту пропорцију (четири четвртине). Ако посматрамо слику основе куће, камени блокови који чине прагове и огњиште куће подсећају на кости, што заједно са црвенкастим каменим подом даје пластичну органску структуру.

lepenski-vir-oblik-dlana– Древни симболи  су постављени  на местима где су руке .

Већ је позната   чињеница да ентеријер куће Лепенског Вира подсећа на човека: камени коси прагови су ноге, правоугаоно огњиште труп, центар троугла  је глава и на то место  се постављао лоптасти камен са удубљењем . На бочним странама огњишта , тамо где би требало да су руке, постављани  су приказани симболи . Пошто смо те симболе протумачили као ДЛАН а длан је део руке, то ова позиција симбола још више учвршћује поменуту претпоставку. Осим тога, симболи су као прсти, сва три симбола могу се приказати помоћу прстију руке. Опет асоцијација: симболи су убетонирани у под као што су прсти и длан целина.

3. Почетак органске архитектуре. Познато је да  насеље Лепенског Вира представља прво соларно насеље због карактеристичне оријентације куће. Шира страна  објекта  окренута је сунцу а ужа страна  према брду што омогућава боље очување топлоте. Међутим, ако је претпоставка да је основа куће облика длана тачна, онда је то и сам почетак органске архитектуре јер човек приликом градње опонаша природне органске облике. У време мезолита човек је живео у складу са природом и примећивао је како свако биће на земљи оставља својеврсни траг. Могуће је, да је човек градњом своје прве куће желео да она има људски отисак – отисак длана. Други разлог лежи у чињеници да облик длана има повољан аеродинамичан облик. Као становници Ђердапске клисуре сигурно су опажали да,  захваљујући свом облику, шаке лако продиру кроз воду. Исто тако су се и њихове куће, захваљујући облику  длана,  одупирале налету ветра тиме што би  струјење ваздуха  лако склизнуло низ облу, предњу стране куће . На тај начин смањивао се уплив хладног ваздуха у унутрашњост објекта. Дакле, кућа се својим обликом повољно штитила од ветрова а истовремено се отварала према сунцу.

4. Туристички потенцијал Nastavite sa čitanjem

Rimska arhitektura

Rimska država  je na prelasku između prvog i drugog veka naše ere, dostigla najveće prostranstvo. Grčke države su izgubile svoju samostalnost ali je grčka kultura i dalje sebi potčinjavala značajnije mislioce i umetnike  tog vremena. Rimski pesnici, naučnici i umetnici, išli su u grčke škole dok su grčki graditelji u Rimu podigli visoki Trajanov stub, zidali su veličanstvenu Hadrijanovu grobnicu, podigli su i reljefima ukrasili slavoluk Marka Aurelija. Grci su koristili osnovne konstruktivne elemente: zid, stub, horizontalnu gredu, ploču, međutim, bili su u velikoj nedoumici kako da premoste veće raspone izložene jakom opterećenju. Konstrukcije lučnog oblika jedino su poznavali stari Etrurci koji su zidali lučne svodove. Taj stari narod živeo je u zapadnom delu srednje Italije i bio na visokom stepeniku materijalne i duhovne kulture. Kada su Rimljani pokorili Etrurce i zatrli im trag, prisvojili su njihove tehničke veštine, a građenje svodova usavršili na svojim monumentalnim građevinama. Rimljani su zidali mostove u obliku svodova od tesanog kamena i većina tih mostova preživela je vekove, a neki od njih i danas postoje.

rimski mostRimljani su imali svoje vojne inženjere, a svakako jedan od poznatijih je i Marko Vitruvije Polije. On je napisao delo “ O arhitekturi“ u dest knjiga. U njima je dao puno praktičnih saveta a opisao je i osobine jednog novog, do tada neupotrebljivanog materijala- betona. Dao je savete kako se on spravlja, kako malteru treba dodati pucolanske zemlje i krupnijeg kamenja. Pucolanska zemlja se nalazila kod Pocuolija u blizini Napulja i vulkanskog je porekla. Ima tu osobinu da kao dodatak malteru učini ga postojanijim u vodi i vlazi. Kube Panteona izgrađeno je sa takvim betonom i preživelo je vekove bez ikakvog oštećenja.

U prezentaciji koja sledi opisani su :hramovi, forumi, pozorišta, amfiteatri, terme, bazilike… a takođe i rimsko nasleđe na tlu Srbije:Romulijana, Sirmijum, Trojanova tabla, Viminacijum… Vizuelno lepu i sadržajnu prezentaciju uradila je  Branka Dišić  G31  🙂

Vinčanska kultura ( Ljubav je Život )

Vinčansko pismo je prvo pismo ljudske civilizacije i potiče iz perioda 4400 – 3200 god. pre n.e.To je prapismo, odnosno, prethodi svim do sada poznatim pismima. Najbogatija riznica saznanja dobijena je sa neolitskog lokaliteta Vinča u blizini Beograda, a sama vinčanska kultura zauzimala je šire područje Balkana. Veliki doprinos da ovo saznanje bude prihvaćeno i u međunarodnoj stručnoj javnosti dao je profesor dr. Radivoje Pešić koji je naučnim metodama ustanovio da je morfologija vinčanskog pisma u skoro potpunoj saglasnosti sa etrurskim sistemom pisma, a na prvi pogled se vidi i prepoznatljivost sa većim brojem slova  ćirilice i latinice.

vinčansko pismo 1brojna vrednost slova Vinčansko pismo je imalo azbuku od 26 slova,  pored tih slova, koja su imala svoju glasovnu vrednost, postojale su još i ligature.

Ako se setimo Galileja koji je tvrdio da priroda govori sistemom matematike onda nije čudno što su i slova imala svoju brojnu vrednost.

Slovo M je centralni znak koji svojom morfologijom teži ka savršenstvu. CeVinčanski Mitrosntralna tačka onog što je bilo i onog što će biti, znak od koga azbuka teče unapred i unazad.

ljubav je zvotVinčansko pismo je bilo izvor i za neka druga pisma, a da se dugo zadržalo i širilo  svedoči  poruka ispisana na glinenom “ pršljenku “  sa ugraviranim pismenima “ Ljubav je život “ ( 1200 – 1075 godina pre n.e. Vatinski pršljenak ).

kuća Vinča Kuće u Vinči su bile od 40- 100 m². Građene su potpuno ekološki. Prvo se postavljao drveni skelet, zatim je kolje bilo opleteno prućem, pa se na tu drvenu mrežu lepio „malter“ pravljen od lesnog blata i pleve. Nastavite sa čitanjem

Lepenski Vir

Najstarija arhitektura na tlu Evrope stvara se u periodu od 7000-6000 p.n.e  na desnoj obali Dunava ( Đerdapska klisura).Ova arhitektura nema paralele sa nekom drugom kulturom i smatara se samostalnom tvorevinom.  Dok su ostali ljudi živeli po pećinama u Lepenskom Viru prave se kuće sa osnovom u  obliku zarubljenog kružnog isečka pod uglom od 60 °. Pod je od zbijenog, zalivenog krečnjaka a preko drvenih nosača  postavljao se krov u obliku presečenog levka ili dvovodni u obliku poliedra (ne zna se tačno).8-lv

trougaona podelaOčito je da su poznavali neka matematička pravila, jer je unutar osnove izvršena podela prostora po trougaonom modulu. Radi veće iskorišćenosti prostora, jednakostranični trougao je na začelju skraćen za četvrtinu a na pročelju povećan sa kružnim lukom. Enterijer je takođe bitan: ukošeni kameni pragovi, zatim sledi pravougaono ognjište i tamo gde bi bio centar trougla postavljao se loptasti kameni žrtvenik i skulpture isklesane od oblutaka. Primetićemo da cela ova kompozicija podseća na stilizovanu ljudsku figuru.

Forma kuće je predmet pretpostavki i njih ima  više. izgled Lepenski Vir

Arhitekta Voja Dević ( Novi Sad) pretpostavlja da noseća konstrukcija ima oblik rbljeg skeleta,  Drveni nosači ( kosti konstrukcije) povezani su šibljem koje formira mrežu na koju se odozgo lepio glineni materijal. Unutar kuće postavljena je vertikala koja osim praktične uloge ima i  simboličku jer spaja kosmos sa zemljom.

struktura Lepenski Vir

Arhitekta Hristivoje Pavlović ( Beograd ) ima više poverenja u graditeljske sposobnosti Lepenaca pa je Nastavite sa čitanjem

Kineski zid

vojnik od terakoteIstorija

Izgradnja Velikog zida počinje za vreme vladavine prvog kineskog cara. Kralj Dženg iz dinastije Ćin uspeo je da ujedini veći deo Kine za samo deset godina i time okončao „period zaraćenih država“. Zatim je promenio ime u Ši Huangdi (što znači „prvi car“) i osnovao prvu carsku dinastiju u Kini. Da bi zaštitio Kinu od pljačkaških upada Huna i drugih plemena sa severa započeo je dugotrajnu izgradnju Velikog zida 214. godine p.n.e. Državno uređene Kine, koje je uveo Huangdi, gde car ima apsolutističku vlast, održalo se u Kini do 1912. godine . Zanimljivo je to da se u grobnici gde je zakopan prvi kineski car nalazi preko 7000 figura vojnika i konja. Svaki vojnik je u prirodnoj veličini , naoružan je, i cela vojska terakota  poređana je u borbenoj formaciji.

kineski zidIzgradnja

Kineski zid nije građen kao jedinstvena celina. Zidan skoro 2 hiljade godina ( od 3 veka p.n.e. do 17 veka n.e.) , nema ujednačenu  širinu i visinu jer je svaka dinastija na njemu ostavila svojevrstan pečat (zavisno od budžeta 🙂 ). Širina zida je od 5 do 8 metara, a visina od 10 do 16m. Dužina  ovog arhitektonskog, ali i svetskog čuda je 8 850,1 km. Način gradnje se zasniva na postavljanju dvostrane oplate u koju se zemlja nabija stvarajući Nastavite sa čitanjem

Zašto je kriv toranj u Pizi?

toranj u PiziNa svetu postoji na desetine krivih  građevina , ali najpoznatiji  je svakako  toranj u Pizi zbog svoje neobične lepote. Piza je centar Toskane ( centralna Italija) I nalazi se na reci Arno.  Uz obale ove reke,  žute boje, nalaze se  zdanja  sa zelenim žaluzinama I  žutim  fasadama. U ovom gradu prošlost je  prisutna  I u sadašnjosti  jer su vidljivi ostaci iz svih epoha, оd etrurskih hramova, preko srednjovekovnih I renesansnih crkava, spomenika, do građevina iz naših dana. To bi bio realan, vidljivi pogled na grad , a onaj  metafizički pogled umeo je da opiše Miloš Crnjanski ( Ljubav u Toskani ):

“Prešao sam preko mostova i osetih da hodam u nekom životu u kome senke nema. Mramor i zidine, krovovi i polja blago pozelenela pretvaraju se, eto, u lake magle i pare, kroz koje teče, žut i vreo, kao pesak, mutni Arno “

Toranj je sagrađen u stilu Romaneske i u stvari je zvonik Katedrale.  Ima sedam spratova i isto toliko crkvenih zvona. Prizemni deo je napravljen od betonskih arkada, a spratovi imaju otvorene terase sa polukružnim svodovima i stubovima čiji kapiteli imaju ukrase u obliku cvetova, mitskih životinja,  jezivih lica. I ulazna vrata su posebno ukrašena uklesanim crtežima životinja. Toranj je poslužio I u naučne svrhe jer je sa vrha tornja , poznati naučnik, Galileo Galilej bacao đulad različite mase , dokazujući da brzina njihovog padanja ne zavisi od njihove mase.

Da biste saznali zašto je toranj kriv, kao i njegove osnovne karakteristike pogledajte prezentaciju koju je uradio Nenad Jovanović, nekada moj đak a sada student 🙂

Gamzigrad ( Feliks Romuliana )

Gamzigrad je arheološko nalazište blizu Zaječara u istočnoj Srbiji, nekadašnja rezidencija rimskog cara Gaja Valerija Maksimijana Galerija.  Po majci Romuli nazvao ga je Romulijana (Romuliana). Carska palata se nalazi na listi svetske baštine Uneska od 2007. god.

 

1984. god. pronađena je arhivolta od tufo-peščara na kojoj je uklesan natpis FELIX ROMULIANA. Prva reč ima čisto religijsko i ideološko značenje, asocira na nešto što je sveto i večno. Svi dekorativni elementi koji okružuju natpis Felix Romuliana – listovi bršljana, lovorov venac i paunovi –  simboli su za večno trajanje, za besmrtnost.

Ispred hrama su nađeni delovi kolosalne mermerne statue koja je prikazivala Jupitera sa orlom u ispruženoj desnici . Jupiter je zauzimao centralno mesto, jer se tetrarhija (četvorovlašće) – sistem kome Galerija pripada,  ostvaruje po volji vrhovnog boga.  Kako je Dioklecijan, tvorac tetrarhije, sebe proglasio Jupiterovim predstavnikom na zemlji, to je Galerije 293. godine, kad  je Dioklecijan usinio, nasledio titulu cezara.

Osim predstava vezanih za tetrarhe i tetrarhiju, na portalu glavne kapije Romulijane nalazile su se i predstave koje upućuju na zagrobni život i carsku apoteozu. Tako su na arhivoltama, konzolama, pilastrima i parapetnim pločama prikazane vreže vinove loze i bršljana, grane lovora, berba grožđa, orao i lovorovi venci flankirani paunovima. Na apoteozu aludiraju i božanstva prikazana u skulpturi i na mozaicima otkriveni u carskoj palati i pokraj velikog hrama – Dionis, Herkul i Asklepije. Kult Dionisa je privilegovan.

Cela Romulijana je u znaku tog božanstva, i to iz nekoliko razloga. Nastavite sa čitanjem

Uređenje enterijera

Prezentacija prikazuje enterijer jedne kuće iz našeg kraja. Izbor boja je bitan, jer od njega zavisi da li će kuća izgledati prijatno, elegantno, skladno. Upotreba prirodnih materijala kao što su drvo ( za oblaganje podnih površina ), kamen ( za oblaganje pojedinačnih zidova i stepeništa ), metal ( ograda od inoxa ) garantuju trajnost i lepotu ovom ambijentu. Osmišljeno postavljena rasveta u spuštenim plafonima daje posebnu dimenziju ovom enterijeru.

Fotografije: Trifunović Milan G31

 

Zgrade sa zelenilom

Zelene površine ne moraju uvek biti odvojene celine u odnosu na stambene blokove. Svaka zgrada može da se ulepša zelenilom na svojim fasadama, krovovima, vrtovima na balkonima… Tada te zelene površine postaju funkcionalni elementi objekta jer su dobri temperaturni izolatori, redukuju elektromagnetno zračenje, smanjuju buku, stvaraju čistiji vazduh…

Prvi zeleni neboder sa vertikalnom šumom gradi se u Milanu ( Italija ) . Na svakom balkonu biće zasađene biljke sposobne da odgovore na vremenske uslove u gradu.

O budućem skladu prirode i stambenog prostora govori i prezentacija koju je uradila Julijana Divljaković G31 :